Условия за регистрация

1. Общи условия 
1.1. Сайтът е собственост и се администрира от Песто Дринкс ЕООД, гр. Варна. 
1.2. Потребителят изразява съгласието си с настоящите Общи условия за ползване услугите на Песто Дринкс ЕООД чрез регистрирането си като Потребител на сайта. 

2. Регистрация 
2.1. Всеки потребител, желаещ да поръча и закупи стока от електронен магазин Песто Дринкс ЕООД е длъжен да се регистрира в сайта.
2.2 Лицето, изявяващо желание за регистрация е необходимо да попълни в реално време посочената на сайта електронна форма и да декларира своето съгласие с Общите условия за ползване услугите на електронния магазин. 
2.3 Декларирането на съгласие на клиента с Общите условия за ползване услугите на електронния магазин представлява електронно изявление съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и чрез натискане бутона “Съгласен” в края на договора, изразява своето съгласие с тях и се задължава да ги спазва. Чрез потвърждаване на съгласието си, всички данни за клиента се записват и съхраняват в електронна форма и се използват за идентифицирането му в интернет пространството. 
3.4 Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни . Той може по всяко време след регистрацията си да редактира посочените от него данни. 
3.5 Клиентът, носи пълната отговорност за предоставяне на неверни и/или непълни данни при попълване електронната форма за регистрация. 
3.6 Всеки клиент получава достъп и възможност за даване на заявки и закупуване на стоки чрез потребителско име и парола, които са уникални. 
3.7 Песто Дринкс ЕООД не носи каквато и да е отговорност за невярна информация, предоставена от клиента, във връзка с извършената регистрация.Песто Дринкс ЕООД не носи отговорност в случай на претърпени от клиента вреди в резултат на предоставени от него на трети лица потребителско име и парола за достъп до базата на сайта. 
 
4. Заявки, цени, плащания, доставки 

4.1 За да направи заявка на избраната от него стока, клиентът е необходимо да я маркира, за да бъде добавена в потребителската кошница на клиента. След приключване на маркирането на стоките, клиентът трябва да потвърди направения от него избор на стоки като провери състоянието на потребителската си кошница и потвърди направения избор чрез натискане на бутон “Поръчай” . 
4.2 При проверка на състоянието на потребителската кошница е посочена стойността на всеки един от продуктите, както и тяхната обща стойност. Преди потвърждаване на заявката. Клиентът може да коригира избора на стоки, като изключи някои от тях или да добави други, като се върне в продуктовия каталог и избере нови такива. 
4.3 Клиентът заплаща общата стойност на поръчаната стока до посочен от него адрес. 
4.4 Всеки един продукт, предлаган от сайта е с посочена крайна клиентска цена с включен ДДС.  
4.5 Начинът на доставка на поръчаните стоки се извършва по посочен от клиента начин до посочен от него адрес. 
4.6 Срокът на доставка е в рамките на деня посочен при заявката.